Aanmelden

Vogelliefhebbers vanaf de leeftijd van 6 jaar, die bij voorkeur lid zijn van de N.B.v.V, kunnen zich aanmelden bij de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. Leden jonger dan 17 jaar zijn jeugdlid.

Als lid van de Speciaalclub dient u te voldoen aan de bepalingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Met het aanmelden met dit aanmeldingsformulier verklaart u zich aan deze reglementen te houden. De kern daarvan is:

Statuten, artikel 2 lid 1:
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V.

Huishoudelijk reglement, artikel 4:
Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van de eigen soort.

 

Binnen de Speciaalclub functioneren een aantal regio’s. In de diverse regiobijeenkomsten worden met regelmaat interessante activiteiten georganiseerd. Op dit moment zijn er 8 regio’s en de indeling daarvan treft u hieronder aan.

Regio

Gebied

Postcode

   

1

Noord-Holland + deel aangrenzende  provincies

10 t/m 12, 13*,

14 t/m 24 en 36

   

2

Zeeland + deel aangrenzende  provincies + België

43 t/m 49 en 51

   

3

Limburg + deel Oost-Brabant + België

50, 52 en 54 t/m 64

   

4

Deel Gelderland, Utrecht, N.O.Brabant

34, 35, 37 t/m 41, 53, 65 t/m 69 en 73

   

5

Overijssel + deel aangrenzende  provincies

70 t/m 72, 74 t/m 77

en 79 t/m 81

   

6

Groningen + deel aangrenzende  provincies

78, 84 en 89 t/m 99

   

7

Zuid-Holland + deel aangrenzende  provincies

25 t/m 33 en 42

   

8

Flevoland + deel aangrenzende  provincies

13*, 82, 83

en 85 t/m 88

   

*: postcode verdeeld over meerdere regio’s.

De regiogrenzen zijn niet strikt gebonden; u bent vrij in de keuze van uw regio tijdens het aanmelden.  

Contributie:
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Voor leden woonachtig buiten Nederland bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.
Bij het aanmelden van een nieuw lid is € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Voor jeugdleden geldt een jaarcontributie van € 10,00 (+ € 2,50 inschrijfgeld).
Gebeurt het aanmelden in een lopend jaar bedraagt de contributie € 5,00 minder per verstreken kwartaal.

Let op: voor Belgische & Duitse nieuwe leden is het € 30,- per jaar incl het blad spectrum. Voor overige landen graag eerst informeren.

Wanneer u zich aanmeldt tijdens de tentoonstelling in Elst, die begin oktober gehouden wordt, kunt u bij contante betaling vanaf dat moment t/m het daarop volgende jaar lid worden voor maar € 20.00. Voor nieuwe leden van buiten Nederland is het € 30,00.
Afmelden dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 december te gebeuren bij de ledenadministratie.

De Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland hoopt u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht, zodat u zich een beeld heeft kunt vormen van de vereniging. Door lid te worden geeft u aan op verantwoorde wijze Gouldamadines te willen kweken. Wij willen u daarbij graag van advies dienen. Met het bezoeken van onze regio- en ledenbijeenkomsten kunt u met ervaren leden kennis maken en van hun ervaringen leren. Wij zullen u graag verwelkomen in onze gelederen.